Projektno vodenje

Na vsaki nepremičnini lahko beležite pretekle in prihajajoče dogodke (opomniki). Dodeljujete lahko različne vrste opravil oziroma nalog.
Vse dogodke se lahko povezuje z nepremičninami, strankami, agenti.


Koledar

Vsi dogodki so zabeleženi tudi v koledarju, ki je sinhroniziran z vašim koledarjem v Gmailu ali Outlooku in mobilnih napravah, ki to podpirajo.


Pregled dogodkov

Na vsaki nepremičnini se zbirajo vsi dogodki, opravila in osebe, ki so sodelovale ter porabljen čas.

Skupinsko sodelovanje

S pomočjo koledarja opravil in projektov boste povečali učinkovitost vaše nepremičninske agencije, saj boste vi in vaši zaposleni vedeli katere so prioritetne naloge in kdaj jih je potrebno opraviti.

Sistem poročil

Z Agent1 lahko ustvarjate podrobna poročila o uspešnosti vašega podjetja. Poročila lahko prilagajate glede na:

  • temo
  • zaposlene
  • projekt
  • itd.

Poleg tega lahko poročila prikažete z grafi, glede na izbrane parametre.